Holdninger og strategi

Omfang
Det er vores ambition at have en fuldstændig oversigt over alle værtshuse i Københavnsområdet (Dvs. København, Frederiksberg, Tårnby og Dragør kommuner). Og i nogen grad også visse omegnskommuner.

Udvælgelse
Det typiske værtshus vil være et 'Henne om hjørnet - Nede i kælderen'-sted. Det kan også hænde at man kan spise, men egentlige restauranter anmeldes ikke.

Som anmeldere føler vi os forankret i den rige folkelige tradition hvor hyggen og varmen smelter sammen med glæden over øllet. Det behøver ikke at betyde at en bestemt type værtshus foretrækkes. Etablissementerne skal vurderes på deres egne præmisser. Men det skal dog ikke være nogen hemmelighed at udskænkningssteder der går tretten af på dusinet, godt kan få en hård medfart i anmeldelsen. Vi er ikke glade for cafeer, westernbodegaer og snuskede og støvede billardværtshuse hvis man ikke kan fornemme et personligt engagement i stil og omsorg for gæsten, men man i stedet bare har klasket standardinterieuret op uden nogen videre ambitioner.

Politisk korrekthed
Vi har ved beskrivelsen af værtshusene forsøgt at give udtryk for vort umiddelbare indtryk og reaktion ved mødet med en ofte ny og os ubekendt virksomhed. Vi har ikke forsøgt at være politisk korrekte da det i enkelte tilfælde kan virke begrænsende når man forsøger at beskrive stedets særegne stil eller kolorit. Det er sket at sensible læsere derfor er blevet stødt over en sarkasme de mener at kunne læse ud af anmeldelsen. Vi skal derfor fastslå at vi absolut INGEN modvilje nærer over for hverken homosexuelle, folk fra andre kontinenter, indvandrere, alkoholister, hedninge, jyder, politifolk eller pensionister mv.

Advarsel
Antallet af klassiske værtshuse er for stærkt nedadgående. I 93 fandtes i Danmark ca. 3500, i 97 kun ca. 2100. Heraf en fjerdedel i København. Denne udvikling er sket samtidig med at flere og flere cafeer er skudt op. Støt derfor dit lokale værtshus, så udviklingen vender eller i det mindste stoppes.

Navngivning
Værtshusenes navne er anført som de står på facaden. Det må være dette navn etablissementet ønsker at kendes ved.
I vore optegnelser følges dette princip uanset om der er nok så mange stave- og andre grammatiske fejl i deres ansigt udadtil (hvilket ikke er ualmindeligt), og uanset om navnet er opført anderledes i telefonbog og offentlige optegnelser af anden karakter.

Alfabetisering
Navne der starter med 'Cafe' eller 'Bodega', er opført efter næste ord i navnet.
Tal kommer før bogstaver.

Tegnsæt mm.
I udlandsafsnittet har vi valgt lokale bogstaver og stavemåde selv om der findes en autoriseret dansk form.
Dette princip er dog ikke fulgt for polske navne hvor vi har valgt at bruge de ækvivalente danske bogstaver.

Tilbage til forsiden