Afgrænsning

Størstedelen af de spiritusbevillinger der er udstedt i Danmark, er givet til udskænkningssteder der ikke er relevante eller har noget naturligt krav på at blive anmeldt. Vor afgrænsning går på typen og den geografiske placering.

Hovedreglen er at almindelige værtshuse og caféer mv. anmeldes. Etablissementer hvor man kommer lige ind fra gaden for at drikke øl eller lignende. De gammeldags værtshuse er stadig i overtal, men den moderne café hvor mange drikker kaffe og læser dagens avis i stedet for at hænge over en bajer, hører naturligvis ind under vort arbejdsområde.

Spisesteder anmeldes ikke. Men der kan være mellemformer, f.eks. hvor en restaurant har en bar for sig selv der frekventeres af mere tilfældige gæster end dem der har bestilt bord. Som eksempel kan nævnes Kong Kursen og Rio Bravo Pub i det indre København der er kendte restauranter, men som har lokaler for sig selv for et ikke spisende publikum. Mange restauranter har en sådan mulighed for tørstige kunder, men hvis det ikke er kendt at den normalt opsøges af disse, anmeldes den ikke.

Det siger sig selv at pizzariaer, grillbarer, shawarmarestauranter og varmestuer ikke anmeldes.

Diskoteker anmeldes heller ikke. (Her henvises til andre udbydere. Se vore henvisninger.) Det skyldes at det som regel koster en del at komme ind, og at man primært kommer for at danse, og vi synes det falder uden for vort område. I provinsbyer og i udlandet følges dette princip dog ikke.

I provinsen er situationen anderledes. Her følger værtshuslivet et andet mønster. I mindre byer er tilbudet ofte meget begrænset, især ud på aftenen, og den lokale sejlklubs restaurant eller byens diskotek er den eneste mulighed for lidt natteliv. Så de fungerer også som værtshus for alle byens borgere, og heraf følger at de naturligvis skal anmeldes.

I udlandet anmelder vi naturligvis med henblik på den danske turist. Så derfor har vi også hotelbarer og -diskoteker anmeldt.

Mangler
Der er ingen sikker måde hvorpå man kan afgøre om alle relevante steder er anmeldt. Myndigheder udsteder spiritusbevillingerne til mange virksomheder der klart falder uden for området. Os bekendt er der ikke lavet et kompendium over værtshuse (udover vort eget endnu ufuldstændige), og vi må forlade os på vort bykendskab. For selv med diverse hjælpemidler kan man overse et lille værtshus langt inde i et villakvarter eller andre steder placeret uden for den store verdens opmærksomhed.

Vi vil derfor gerne gøres opmærksom på værtshuse som ikke er medtaget på listen. Vi har stadig en liste af ubesøgte værtshuse hvis tur kommer inden alt for længe, men den er næppe fuldstændig. Man kan dog være sikker på at vi ikke har overset kendte værtshuse på hovedstrøgene i bydelene.

Tilbage til forsiden